Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Tel. (0348) 56 20 81

Ouderlingen:

E.R. Kramer
A. de Lange
B. Haaksman
W. Slot jeugdouderling
J. Voois evangelisatie-ouderling, tevens wijk 2
J.L. Treur scriba wijk 1
H.F.H. Roskam
H.J.T. Maaijen
vacature pastoraal medewerker

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij
A. Baas
H.W. Maaijen
L.L. Oosterom

Diakenen:

A. Hoogendoorn
R. Scherpenzeel
A.D. Hagoort
J. Hogendoorn

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Tel. (0348) 56 33 43

Ouderlingen:

J.A van Bijsterveld
J. Voois evangelisatie-ouderling, tevens wijk 1
F.L. De Kruijf ouderling
G. Hoffland
C.D. Hagoort
H.A. Bos
H. Maaijen pastoraal medewerker
S. Hoogendoorn scriba
Vacature jeugdouderling

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G.P.T. van Bronswijk
A.F. Hogendoorn
L. Sonneveld

Diakenen:

J.A. Verkley
H.J. Maaijen
N. de Ruiter
G. Cazant secretaris