Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Dit college heeft tot taak de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Het bestaat uit de volgende personen:

G.P.T. van Bronswijk voorzitter
W. Hoogenboom 1e penningmeester
A. Baas 2e penningmeester
L. Sonneveld secretaris

H.W. Maaijen
A.F. Hogendoorn
G. Verweij
L. L. Oosterom

De administratie wordt verzorgd door W. van der Neut

Rekeningnummer: NL 93 RABO 0352396083 (t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp)